Home

Bent ú al aan de slag met de Omgevingswet? Een groot aantal overheden, bedrijven en inwoners heeft de handschoen opgepakt en vindt het belangrijk om ervaring op te doen met de wet. En om kennis te delen. Want het is een flinke stap van wet naar praktijk. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt hen daarbij. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk werken hierin samen. Op deze website vindt u informatie over de implementatie van de Omgevingswet en de aanpak van het programma.